Bestuur Bestuur

Member of Bestuur cohort 2017-2018

Dion van den Berg

Voorzitter

Member of Bestuur cohort 2017-2018

Stan Overgauw

Secretaris

Member of Bestuur cohort 2017-2018

Jeanne Goossens

Penningmeester

Member of Bestuur cohort 2017-2018

Maikel Vuister

Extern

Member of Bestuur cohort 2017-2018

Jeffrey Sloof

Intern

ActiviteitenCommissie ASCII

Member of ActiviteitenCommissie cohort 2017-2018

Scarlett Hicks

Voorzitter

Member of ActiviteitenCommissie cohort 2017-2018

Maurijn Scholtanus

Secretaris

Member of ActiviteitenCommissie cohort 2017-2018

Daniël Vercouteren

Penningmeester

Member of ActiviteitenCommissie cohort 2017-2018

Patrick Weijman

Vicevoorzitter

KasCommissie KasCo

Member of KasCommissie cohort 2017-2018

Suzanne Blom

Algemeen lid

Member of KasCommissie cohort 2017-2018

Robin Vooijs

Algemeen lid

Member of KasCommissie cohort 2017-2018

Jelle Metzlar

Algemeen lid

ProjectCommissie ProCo

Member of ProjectCommissie cohort 2017-2018

Kevin Smits

Voorzitter

Member of ProjectCommissie cohort 2017-2018

Richie Counts

Secretaris

Member of ProjectCommissie cohort 2017-2018

Wesley Klop

Algemeen lid

Studiereis Commissie ReisCo

Member of Studiereis Commissie cohort 2017-2018

Manon Smits

Voorzitter

Member of Studiereis Commissie cohort 2017-2018

Peter Nijessen

Penningmeester

Member of Studiereis Commissie cohort 2017-2018

Raoul Vos

Algemeen lid

Member of Studiereis Commissie cohort 2017-2018

José Tjeertes

Algemeen lid

Member of Studiereis Commissie cohort 2017-2018

Sergi Philipsen

Algemeen lid

Member of Studiereis Commissie cohort 2017-2018

Wouter Rijkbost

Algemeen lid

Kamp Commissie KampCo

Member of Kamp Commissie cohort 2017-2018

Kevin Smits

Voorzitter

Member of Kamp Commissie cohort 2017-2018

Wout Post

Secretaris

Member of Kamp Commissie cohort 2017-2018

Suzanne Blom

Penningmeester

Member of Kamp Commissie cohort 2017-2018

Jason Kloor

Penningmeester

Member of Kamp Commissie cohort 2017-2018

Maikel Vuister

Vicevoorzitter

Lustrum Commissie LusCo

Member of Lustrum Commissie cohort 2017-2018

Lennaert Oudshoorn

Voorzitter

Member of Lustrum Commissie cohort 2017-2018

Jeanne Goossens

Secretaris

Member of Lustrum Commissie cohort 2017-2018

Wessel Stam

Penningmeester

Member of Lustrum Commissie cohort 2017-2018

Raoul Vos

Extern

Member of Lustrum Commissie cohort 2017-2018

Jelle Wielinga

Algemeen lid