Over Syntax

Syntax;

Studievereniging Syntax heeft als doel de studeerervaring te vergroten door het organiseren van verschillende (buitenschoolse) activiteiten.

Doordat dit een onmogelijke opgave is voor enkel een bestuur, wordt er nauw samengewerkt met zogenaamde commissies. In commissies kunnen leden bijdragen aan verschillende activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld de ReisCo voor het organiseren van de jaarlijkse studiereis.

Dit alles draagt bij aan een geweldige studeerervaring met veel unieke terugblikken en vrienden!

Wil je meer over ons weten? Spreek ons aan op de hogeschool of neem een kijkje op de contact pagina.

Groeten namens het bestuur 2016-2017

We've all been there.

Syntax; - Geschiedenis

De barbecue waar het idee voor Syntax is ontstaan.

Op de eindbarbecue van studievereniging Exon bio-informatica kwamen Jacek en Wessel verwikkeld in een vraagstuk.

“Waarom is er eigenlijk geen studievereniging voor Informatica?”

Na het vraagstuk aan studiegenoot Gijs te hebben voorgelegd is besloten na de zomervakantie verder te gaan met de uitwerking van dit idee. Toen op school bleek dat naast docenten, ook de opleidingsmanager hier over te spreken was, werd begonnen met het maken van een plan. Na de krachten te hebben gebundeld met Wendy en Joel duurde het niet lang meer voordat de vereniging daadwerkelijk vorm kreeg.

Na overleg werd besloten een vacature te plaatsen voor de functie van secretaris. Hier vond te introductie van zowel Mathijs als Joshua plaats. Mathijs zou de functie van secretaris op zich nemen en Joshua bracht het idee met zich mee om (toekomstige) commissies te beheren.

Het bestuur was compleet, en samen hebben zij de volgende speerpunten opgesteld. Deze dienen als visie voor de vereniging en worden tot op de dag van vandaag gebruikt als richtlijnen bij besluiten.

  • Het bevorderen van de contacten tussen studenten en medewerkers van de opleiding Informatica.
  • Het bevorderen van de kwaliteit van de opleiding.
  • Een aanvulling bieden voor de opleiding of specifieke modules d.m.v. extra colleges of bijeenkomsten.
  • Het vinden en aanbieden van stage- en carrière posities.
  • Het bevorderen van de contacten tussen de studenten onderling.

En dat is hoe Studievereniging Syntax is ontstaan. Elk bestuur doet zijn best om zich aan deze regels te houden ; om zo de vereniging en haar leden te helpen groeien.

De studievereniging voor Informatica studenten.